Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 85/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 26/11/2023  
  Trích yếu: Về việc bổ sung một số nội dung của Phụ lục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT18403-1699757594701-96948377_nguyenthithanhbinh-13-11-2023_09h52p57.doc
DT18403-1699757594701-96948377_nguyenthithanhbinh-13-11-2023_09h52p57(16.11.2023_16h42p09)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh