Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4107/UBND-PVHCC   Ngày ky´: 20/09/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT14694-1663641216736-31712956_vominhtam-20-09-2022_10h38p58.doc
DT14694-1663641216736-31712956_vominhtam-20-09-2022_10h38p58(20.09.2022_23h18p40)_signed.pdf
1085_QD-TTg_15092022-signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hữu Danh