Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 37/VPUB-LCT   Ngày ky´: 14/09/2023  
  Trích yếu: LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 37/2023 (điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 11/9 đến ngày 15/9/2023)  
Tệp đính kèm:
DT14912-1694685703638-85751933.docx
DT14912-1694685703638-85751933_converted(14.09.2023_22h20p59)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình