Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3684/KH-UBND   Ngày ky´: 24/08/2022  
  Trích yếu: V/v Thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT13118-1661215883128-97611445.doc
DT13118-1661215883128-97611445(24.08.2022_08h38p04)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung