Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1205/QĐ-UBND   Ngày ky´: 14/09/2023  
  Trích yếu: Về việc phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Yoga Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT14606-1694398807777-27130722_nguyendinhtuan-13-09-2023_17h01p17.doc
DT14606-1694398807777-27130722_nguyendinhtuan-13-09-2023_17h01p17_converted(14.09.2023_10h32p08)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc