Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5150/UBND-VXNV   Ngày ky´: 24/11/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 02/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  
Tệp đính kèm:
DT18442-1669109287513-96418246.doc
DT18442-1669109287513-96418246_converted(24.11.2022_14h47p59)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến