Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4878/UBND-VXNV   Ngày ky´: 21/11/2023  
  Trích yếu: V/v Thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thuộc nhóm B  
Tệp đính kèm:
DT18931-1700533109652-17249327.doc
DT18931-1700533133768-99469884.pdf
DT18931-1700533133897-40697475.pdf
DT18931-1700533109652-17249327(21.11.2023_16h03p31)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc