Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 63/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 22/11/2022  
  Trích yếu: V/v Quy định mức chi hỗ trợ đào tạo đối với thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế tập thể và hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025  
Tệp đính kèm:
DT18135-1668661169887-75871867_nnminh-18-11-2022_17h06p30.doc
DT18135-1668661169887-75871867_nnminh-18-11-2022_17h06p30_converted(22.11.2022_10h21p46)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh