Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1730/QĐ-UBND   Ngày ky´: 25/11/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT18624-1669340629036-47547049.docx
DT18624-1669340629036-47547049_converted(25.11.2022_14h31p03)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Khánh Hiền Hoà