Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4920/UBND-VXNV   Ngày ky´: 23/11/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương  
Tệp đính kèm:
DT19083-1700706217585-83746351.doc
DT19083-1700706217585-83746351(23.11.2023_23h02p35)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý