Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 754/UBND-TCD   Ngày ky´: 04/03/2023  
  Trích yếu: Về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh, sản xuất, kho hàng trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT2902-1677728230369-78534949_vominhtam-02-03-2023_10h56p59.doc
DT2902-1677728230369-78534949_vominhtam-02-03-2023_10h56p59_converted(04.03.2023_14h55p01)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Đức Trí