Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1/2024/QĐ-UBND   Ngày ky´: 15/01/2024  
  Trích yếu: V/v Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT794-1705052723653-73323878.docx
DT794-1705052723653-73323878_converted(14.01.2024_21h51p26)_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Thị Phương Dung