Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1122/QĐ-UBND   Ngày ky´: 23/08/2023  
  Trích yếu: V/v công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi, chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT13609-1692758074499-56835683.doc
DT13609-1692758074499-56835683_converted(23.08.2023_13h59p58)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hữu Danh