Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3797/KH-UBND   Ngày ky´: 12/09/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Khu dân cư Đông Bắc, thành phố PRTC, tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT14352-1693986455599-36059947.pdf
DT14352-1693986552145-11244900.docx
DT14352-1693986552145-11244900_converted(12.09.2023_10h48p23)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh