Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 86/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 20/11/2023  
  Trích yếu: V/v Quy định trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng thuộc tiểu dự án 1, dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT18736-1700182520722-23907459.doc
DT18736-1700182520722-23907459(20.11.2023_08h32p39)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung