Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 65/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 25/11/2022  
  Trích yếu: V/v Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT18508-1669193816495-17532817_nnminh-24-11-2022_07h30p05.docx
DT18508-1669193816495-17532817_nnminh-24-11-2022_07h30p05_converted(25.11.2022_13h50p27)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh