Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3612/UBND-KTTH   Ngày ky´: 28/08/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Công điện số 750/CĐ-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT13930-1693193014245-97691499_nguyenthanhhao-28-08-2023_13h44p10.doc
DT13930-1693193014245-97691499_nguyenthanhhao-28-08-2023_13h44p10_converted(28.08.2023_14h26p29)_signed.pdf
750_CD-TTg_18082023-signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam