Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3611/KH-UBND   Ngày ky´: 28/08/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT13758-1692865391259-24437046.doc
DT13758-1692865391259-24437046_converted(28.08.2023_14h24p50)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh