Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3597/UBND-VXNV   Ngày ky´: 28/08/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT13935-1693193771355-71628528.pdf
DT13935-1693193771416-88997886.docx
DT13935-1693193771416-88997886_converted(28.08.2023_13h21p11)_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Thị Phương Dung