Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1270/QĐ-UBND   Ngày ky´: 27/09/2023  
  Trích yếu: V/v QĐ phê duyệt Điều lệ Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT15545-1695692693176-79323624.pdf
DT15545-1695692772236-04412151.docx
DT15545-1695692772236-04412151_converted(27.09.2023_09h08p46)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh