Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4040/UBND-VXNV   Ngày ky´: 27/09/2023  
  Trích yếu: V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT15638-1695785771747-65586381_nguyendinhtuan-27-09-2023_14h17p57.docx
DT15638-1695785771747-65586381_nguyendinhtuan-27-09-2023_14h17p57_converted(27.09.2023_14h24p47)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến