Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4973/UBND-VXNV   Ngày ky´: 28/11/2023  
  Trích yếu: V/v rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung Phương án sắp xếp các phường trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm giai đoạn 2023-2025  
Tệp đính kèm:
Tham-muu-UB-chi-dao-sau-khi-co-vb-cua-BNV.rar
VBUB-chi-dao-bo-sung-phuong-an_haitsonv-26-11-2023_15h51p20.doc
TTr-vb-chi-dao-bo-sung-phuong-an-sap-xep-DVHC(27.11.2023_07h46p54)_signed.pdf
DT19326-1701077586133-15979065.pdf
DT19326-1701077586198-86999973.pdf
DT19326-1701077586229-47882953.pdf
DT19326-1701077586267-52680826.pdf
DT19326-1701077586307-47895155.pdf
DT19326-1701077586363-80724092.pdf
DT19326-1701077586408-62066647.pdf
DT19326-1701077586433-67169852.pdf
DT19326-1701077586503-76307119.doc
DT19326-1701077586503-76307119_converted(28.11.2023_07h09p23)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc