Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Hide details for 22/04/202422/04/2024
434/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận
433/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận
442/QĐ-HĐTĐGĐ V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 21/04/202421/04/2024
17/VPUB-LCT V/v LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 17/2024 (Điều chỉnh) (Từ ngày 22/4 đến ngày 28/4/2024)
2
Hide details for 19/04/202419/04/2024
425/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hân Hoan (lần hai)
1710/KH-UBND KẾ HOẠCH Phối hợp triển khai tổ chức lớp tập huấn cập nhật kiến thức về “Nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu hướng tới phát triển bền vững tỉnh Ninh Thuận” và Tọa đàm khoa học về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về bảo vệ môi trường và thực thi chính sách bảo vệ môi trường của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”
1
Hide details for 17/04/202417/04/2024
423/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
6
Hide details for 16/04/202416/04/2024
1655/KH-UBND V/v Kế hoạch Ứng phó hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1656/UBND-KTTH V/v tiếp tục chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
1670/KH-UBND V/v Phát động phong trào thi đua Chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1669/KH-UBND V/v Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh năm 2024
1667/KH-UBND V/v Phát triển thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận năm 2024
1679/KH-UBND V/v Kế hoạch khuyến nông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024
7
Hide details for 12/04/202412/04/2024
1601/UBND-KTTH V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
1609/UBND-TCD V/v triển khai Quyết định số 157/QĐTTCP của Thanh tra Chính phủ và phân công nhiệm vụ đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2023.
1622/UBND-KTTH V/v triển khai các nhiệm vụ, giải pháp ứng phó với tình hình hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn.
1619/KH-BCĐ V/v Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” năm 2024
1617/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi
1614/KH-BCĐ V/v Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024
1612/UBND-VXNV V/v Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng
2
Hide details for 11/04/202411/04/2024
401/QĐ-UBND V/v QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kết quả tự đánh giá các chỉ số nhóm I của Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường tỉnh Ninh Thuận năm 2023
1573/KH-UBND V/v Thực hiện Đề án “Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam” trên địa bàn tỉnh năm 2024
2
Show details for 10/04/202410/04/2024


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng