Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Hide details for 27/09/202327/09/2023
1270/QĐ-UBND V/v QĐ phê duyệt Điều lệ Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận
4035/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đau mắt đỏ trên địa bàn tỉnh
4040/UBND-VXNV V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh
5
Hide details for 26/09/202326/09/2023
71/2023/QĐ-UBND Về việc phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt và cấp phép các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4009/KH-UBND V/v Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
1264/QĐ-UBND V/v bổ sung Danh mục xây dựng quyết định của UBND tỉnh năm 2023
1265/QĐ-UBND V/v Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
4018/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Kế hoạch Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
6
Hide details for 25/09/202325/09/2023
538/QĐ-UBND V/v Công bố Danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh năm 2024
3975/UBND-VXNV V/v Chỉ đạo tổ chức lễ hội Katê năm 2023
3980/KH-UBND V/v Tổ chức Hội nghị bàn về giải pháp phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3981/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 26/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới
3985/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo ngày 14/7/2023.
244/BC-UBND V/v Tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3
Hide details for 22/09/202322/09/2023
39/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 39/2023 (Từ ngày 25/9 đến ngày 30/9/2023)
3959/UBND-VXNV V/v báo cáo phục vụ giám sát của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
3964/UBND-KTTH V/v ngăn chặn nhập lậu, buôn bán, vận chuyển tôm hùm giống không đúng quy định trên địa bàn tỉnh.
2
Hide details for 21/09/202321/09/2023
3933/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông báo số 628-TB/TU ngày 31/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
3936/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
5
Hide details for 20/09/202320/09/2023
1221/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc
1222/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải
3913/KH-UBND V/v Tổ chức Gặp mặt kỷ niệm “Ngày Doanh nhân Việt Nam” 13/10 và tuyên dương doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu năm 2023
3914/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại văn bản số 4433-CV/TU
1231/QĐ-UBND V/v Quyết định về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng tham gia chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng