Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3335/UBND-VXNV   Ngày ky´: 31/07/2022  
  Trích yếu: V/v chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 1596/BTĐKT-V.II ngày 06/7/2022 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương  
Tệp đính kèm:
DT11540-1658825744138-48158543_nguyendinhtuan-27-07-2022_23h50p46.doc
DT11540-1658825744138-48158543_nguyendinhtuan-27-07-2022_23h50p46_converted(31.07.2022_22h14p43)_signed.pdf
1596.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý