Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 866/QĐ-UBND   Ngày ky´: 29/06/2023  
  Trích yếu: V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT9984-1687938587975-06079592_vominhtam-28-06-2023_16h41p25.doc
DT9984-1687938587975-06079592_vominhtam-28-06-2023_16h41p25_converted(29.06.2023_09h46p28)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Trọng Lâm