Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 352/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 11/02/2020  
  Trích yếu: V/v tham mưu triển khai Thông báo kết luận số 389/TB-LĐTBXH ngày 06/02/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.  
Tệp đính kèm:
CVVP352_signed.pdf
7350c3c9-472e-4cda-b73f-83994b703dc3_.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến