Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 386/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/10/2019  
  Trích yếu: V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Công Hải 1 giai đoạn 2 xã Công Hải huyện Thuận Bắc.  
Tệp đính kèm:
QDUB 386_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Khánh Hiền Hoà