Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3751/KH-UBND   Ngày ky´: 26/08/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch Triển khai Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT13279-1661394488055-57951010.doc
DT13279-1661394488055-57951010_converted(26.08.2022_21h16p49)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung