Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3189/UBND-VXNV   Ngày ky´: 07/09/2020  
  Trích yếu: V/v phối hợp tổ chức Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2020.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3189_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến