Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 39/2019/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/08/2019  
  Trích yếu: V/v quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDUB 39.2019_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa