Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2004/UBND-KTTH   Ngày ky´: 22/05/2023  
  Trích yếu: V/v hỗ trợ Chương trình phối hợp giữa Câu lạc bộ doanh nhân Sài Gòn với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải  
Tệp đính kèm:
DT7751-1684639446982-81240024.pdf
DT7751-1684639463894-88754636.pdf
DT7751-1684639438459-02359324_nguyendinhtuan-21-05-2023_21h39p11.docx
DT7751-1684639438459-02359324_nguyendinhtuan-21-05-2023_21h39p11(22.05.2023_11h10p48)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương