Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2287/UBND-VXNV   Ngày ky´: 27/05/2022  
  Trích yếu: V/v báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT7879-1653549495861-20592705.pdf
DT7879-1653558559911-55531072.doc
DT7879-1653558559911-55531072(27.05.2022_13h27p56)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Mạnh Dũng