Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3572/KH-UBND   Ngày ky´: 16/08/2022  
  Trích yếu: V/v Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT12682-1660556969537-37737483.docx
DT12682-1660556969537-37737483(16.08.2022_11h02p57)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến