Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3816/KH-UBND   Ngày ky´: 02/09/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT13467-1661760008108-70666102_lehuyen-01-09-2022_20h36p59.doc
DT13467-1661760008108-70666102_lehuyen-01-09-2022_20h36p59(02.09.2022_17h25p06)_signed.pdf
DT13467-1661760140698-58091340.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa