Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 563/QĐ-UBND   Ngày ky´: 26/04/2023  
  Trích yếu: V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố  
Tệp đính kèm:
DT6299-1682328187082-70267417.doc
DT6299-1682328187082-70267417(26.04.2023_15h23p58)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc