Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 276/BC-UBND   Ngày ky´: 08/09/2020  
  Trích yếu: V.v báo cáo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/9/2020.  
Tệp đính kèm:
BCUB276_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc