Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2025/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 10/06/2020  
  Trích yếu: V.v tham mưu, triển khai thực hiệnThông tư số 04/2020/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.  
Tệp đính kèm:
CVVP 2025_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến