Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5072/UBND-KTTH   Ngày ky´: 19/11/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông báo số 348/TB-VPCP ngày 10/11/2022 của Văn phòng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT18186-1668745036906-36819718.pdf
DT18186-1668745154545-68770539_nguyenthithanhbinh-18-11-2022_12h34p38.doc
DT18186-1668745154545-68770539_nguyenthithanhbinh-18-11-2022_12h34p38_converted(19.11.2022_20h35p01)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh