Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3826/UBND-KTTH   Ngày ky´: 09/09/2019  
  Trích yếu: V.v phương án xây dựng phần mềm công nghệ thông tin và đề án sắp xếp chỉnh lý tài liệu, hồ sơ đất đai.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3826_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Khánh Hiền Hoà