Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3574/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 11/09/2019  
  Trích yếu: V.v đăng tải thu chúc Tết Trung thu năm 2019 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.  
Tệp đính kèm:
CVVP3574_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến