Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 801/QĐ-UBND   Ngày ky´: 02/06/2020  
  Trích yếu: V/v chủ trương đầu tư Petrolimex - Cửa hàng 228.  
Tệp đính kèm:
QDCT 801_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam