Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 547/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 23/02/2021  
  Trích yếu: V/v triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng "An toàn COVID -19" trong trường học.  
Tệp đính kèm:
02.20.2021-VPUB-Trien-khai-cai-dat-su-dung-ung-dung-An-toan-COVID-19-trong-truong-hoc_nguyendinhtuan-22-02-2021_11h21p27.doc
02.20.2021-VPUB-Trien-khai-cai-dat-su-dung-ung-dung-An-toan-COVID-19-trong-truong-hoc_nguyendinhtuan-22-02-2021_11h21p27(23.02.2021_07h26p16)_signed.pdf
CV đôn đốc AnToanCovid gửi UBND tỉnh.pdf
HDSD_App_AnToanCOVID19_TruongHoc.docx
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh