Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4349/UBND-VXNV   Ngày ky´: 07/10/2022  
  Trích yếu: V/v xây dựng Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT15612-1664958992475-28102589.pdf
DT15612-1664980975356-43616131.docx
DT15612-1664980975356-43616131(07.10.2022_07h45p54)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Mạnh Dũng