Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1945/KH-BCĐ   Ngày ky´: 09/05/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” năm 2022 (gọi tắt là Đề án 938)  
Tệp đính kèm:
DT6473-1651634616293-07943227_nguyennhungoc-06-05-2022_11h10p16.doc
DT6473-1651634616293-07943227_nguyennhungoc-06-05-2022_11h10p16_converted(09.05.2022_16h38p36)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý