Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1933/QĐ-UBND   Ngày ky´: 29/12/2022  
  Trích yếu: V/v Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 10 trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT20713-1672246260560-06620110.docx
DT20713-1672246260560-06620110_converted(29.12.2022_15h56p16)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh