Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 48/GPMT-UBND   Ngày ky´: 15/09/2022  
  Trích yếu: V/v Cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Nông Trang Lâm Sơn được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án Trang trại Nông trang Lâm Sơn đặt tại xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT14425-1663147993530-93653115.docx
DT14425-1663147993530-93653115_converted(15.09.2022_10h19p29)_signed.pdf
Người cập nhật: Trương Thiết Thụ