Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 82/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 27/12/2022  
  Trích yếu: V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 69/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT20466-1672021600822-55987886.doc
DT20466-1672021600822-55987886_converted(27.12.2022_11h00p00)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy