Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2301/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 30/06/2020  
  Trích yếu: V/v tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
Tệp đính kèm:
CVVP2301_signed.pdf
1696_QD_BGDDT.PDF
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh