Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2452/UBND-VXNV   Ngày ky´: 17/06/2023  
  Trích yếu: V/v thông báo thời gian mời tham dự Bế mạc Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT9441-1686994476387-24965442_nguyendinhtuan-17-06-2023_16h55p42.docx
DT9441-1686994476387-24965442_nguyendinhtuan-17-06-2023_16h55p42_converted(17.06.2023_17h50p33)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc