Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5068/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 13/12/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đền năm 2045  
Tệp đính kèm:
NQ 154.pdf
văn bản gửi SKHĐT (13.12.2022_07h51p37)_signed.pdf
Người cập nhật: Lưu Xuân Huy